türkçe

h3. Taşıyıcının kendini ifadesi

Babylonia kamu yararına çalışan bir dernek ve yirmi yıldan uzun zamandır varlığını sürdürüyor. 1980’de Babylonia’lılar, diğer pek çok insanla birlikte, Curvy Sokağı 20-23 numarada o zamanlar boş duran fabrik binasını işgal etiler ve burada evler, atölyeler ve Babylonia’yı kurdular.
Projenin tamamı kendini Kerngehäuse (çekirdek kılıf) olarak adlandırdı. Bugün burada halen, konutların yanı sıra, marangoz atölyeleri, matbaalar ve bir bisiklet atölyesi yer alıyor.

Babylonia’da Almanca, İngilizce, İspanyolca, Polonyaca, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Fransızca, İtalyanca, Portekizce ve Yunanca öğrenmek mümkün. Dil öğrenmek bizim için kelime ve dilbilgisi ezberlemek değil, çeşitli deneyimlerin, şarkıların, dansların, yemek tariflerinin alışverişinde bulunmak, diğer ülkelerin toplumsal ve politik koşullarını duymak, kültürel ve altkültürel farklılıkları anlamak, farklı bakış açılarını birbirimizden öğrenmek – kısaca, çok çeşitli yollardan birbirimizle iletişim kurmak demek.

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen hemen hemen 15 kişilik bir grubuz ve bu bölgelerde konuşulan dilleri Babylonia’da öğrenmek mümkün. Sadece anadilimizi öğretmekle kalmayıp, tartışma panelleri, sergiler, film gösterimleri ve bazen partiler de düzenliyoruz. Kurs katılımcılarımızdan ya da dışardan fikirler ve öneriler geldıği zaman özellikle seviniyoruz.

Projemizi ırkçılık ve cinsiyetçilik karşıtı politik eğitim çalışması olarak kavrıyoruz ve (yerel, yerel üstü, enternasyonal) ağ oluşumlarıyla ilgileniyoruz.